Kapittelleden

 Christian Genbrugge: deken, voorzitter,  gezworene, lid van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

christian.genbrugge@skynet.be

Martine Oris: gezworene, ceremoniemeester, lid van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering, Penningmeester

orismartine@hotmail.com

Etienne Moernaut: ondervoorzitter, lid Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

moernaute@hotmail.com

Jozef Vermussche: gezworene

Joseph_vermussche@hotmail.com

Jos Merlier:  gezworene,  secretaris, lid Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

jos.merlier@proximus.be

Georges De Smaele: gezworene, lid Algemene Vergadering, commissaris van de rekeningen

Georges.de.smaele@telenet.be

Luc Panis: lid Algemene vergadering

Marijke Huvenne: lid kapittelraad

marijkehuvenne@gmail.com

Marc Dejonckheere: lid kapittelraad

marcdejoncheere11@gmail.com

Gilbert Delaruelle lid kapittelraad

gilbert.delaruelle@hotmail.com

Marc Lambert: lid kapittelraad

Lambert.marc@telenet.be 

Jacques Vervaet: postulant

webdesign & onderhoud

Dirk Robbrecht

dirkrobbrecht@hotmail.com

wijngaard6
StPieters