Historiek

Bij de restauratie van de Sint Pietersabdij vond men dat ook de tuin in z’n oorspronkelijke staat moest hersteld worden. Dit hield in dat de boomgaard, met hoogstammige uitbomen uit eigen streek, en ook de kruidentuin, in de nabijheid van de ruïnes van de infirmerie, werden heraangelegd.
Uit archivalische bronnen blijkt dat er sinds het jaar 800 in Gent wijn werd verbouwd. Ook de geschiedenis van de abdij leert ons dat de monniken in vroegere tijden wijngaarden hadden en wijnhandel dreven.Een biograaf van Karel de Grote, Einhard ( 770-840), die abt was van de Sint-Pietersadbij en van de Sint-Baafsabdij, schonk aan de Blandijnabdij een stuk wijngaard ‘gelegen onder het klooster’ opdat die door de monniken zou bewerkt worden en opdat de vruchten tot hun gebruik zouden kunnen dienen. De aanduiding ‘onder het klooster’ is erg vaag, maar toch aarzelde prof. Ganshof niet de wijngaard te situeren op de helling van de Blandijnberg naar de Schelde toe, dus ongeveer op de plaats waar de wijngaard opnieuw ingeplant werd.